Prilagođeno pretraživanje

srijeda, 20. travnja 2011.

Koncert

Violina Koncert

Koncert
 
 Koncert za solo instrument i orkestar jedini je glazbeni oblik koji u razdoblju romantizma nije doživio većih promjena.
 Obvezna trostavačnost.
 Koncerti iz romantizma duži od klasičnih.
 Novost – ravnopravniji dijalog između solista i orkestra u iznošenju osnovnih sadržaja – tema.
 Namijenjen glasoviru i violini, povremeno i ostalim instrumentima.
 Violinski koncert u e-molu F.Mendelssohna.
 Glasovirski koncert u b-molu P.I. Čajkovskog.

Nema komentara:

Objavi komentar